Žiadanky a tlačivá

Základné vyšetrenie

Žiadanka o základné vyšetrenie (účinnosť od 1. 10. 2018)
Žiadanka o základné vyšetrenie - Projekt Dôvera

Biochémia a hematológia

Klinická biochémia a hematológia (účinnosť od 1. 10. 2018)
Biochémia – prenatálny skríning – I. + II. trimester (účinnosť od 1. 10. 2018)
Glykemický profil (účinnosť od 1. 10. 2018)
Špeciálna hematológia (účinnosť od 1. 10. 2019)

Imunológia a alergológia

Alergológia – špecifické IgE (účinnosť od 1. 10. 2018)

Mikrobiológia

Klinická mikrobiológia I. (účinnosť od 1. 10. 2018)
Klinická mikrobiológia II. (účinnosť od 1. 10. 2018)

Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení

Infekčná sérológia, dôkaz DNA mikroorganizmov (účinnosť od 1. 10. 2018)
ŽIADANKA O VYŠETRENIE − DIAGNOSTIKA COVID-19 (účinnosť od 15. 4. 2020)

Genetika

Rutinná diagnostika (účinnosť od 1. 1. 2019)
Zriedkavé ochorenia (účinnosť od 1. 10. 2018)
Katalóg genetických vyšetrení (účinnosť od 23. 10. 2019)
Cytogenetika (účinnosť od 1. 10. 2018)
Somatické mutácie (účinnosť od 1. 10. 2018)
TREC-KREC (účinnosť od 1. 4. 2019)

Špeciálne balíky

TROMBOtest

Patologická anatómia

Biopsia, negynekologická cytológia (účinnosť od 1. 10. 2018)
Gynekologická cytológia (účinnosť od 1. 11. 2018)
Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok – DCP Prešov (účinnosť od 1. 10. 2019)

Odberový materiál

Žiadanka na odberový mat. – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen. (úč. od 1. 10 . 2018)
Žiadanka na odberový materiál – Patológia (účinnosť od marca 2018)

Vyzdvihovanie výsledkov vyšetreni

Plnomocenstvo
Žiadosť o zaslanie výsledkov zdravotných vyšetrení e-mailom

Na otvorenie zazipovaného výsledku, si prosím, nainštalujte bezplatný software 7-zip dostupný na https://www.7-zip.org/download.html

Sťažnosti

Formulár na podanie sťažnosti