Aktualizácia referenčných intervalov u vyšetrení androstendión a fibrinogén

14. December 2017

Od 18. 12. 2017 vstupujú do platnosti nové referenčné intervaly (RI) u vyšetrení androstendión a fibrinogén. Toto opatrenie prináša užšiu vekovú stratifikáciu RI, ktorá lepšie zachytáva fyziologické zmeny v predmetných analytoch počas života.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, nášho medicínskeho reprezentanta pre vašu lokalitu, call centrum 0850 150 000, prípadne sa môžete obrátiť aj priamo na medicínskeho riaditeľa.

Podrobnosti nájdete v nasledujúcich prílohách.

Informačný list