Dohodla s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. na zaradení nového vyšetrenia

24. August 2020

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa s účinnosťou od 1. augusta 2020 dohodla s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. (ZP UNION) na zaradení nového vyšetrenia:

Kvantitatívne stanovenie protilátok (proti vírusu SARS-CoV-2) medzi vyšetrenia plne hradené z verejného zdravotného poistenia.Toto vyšetrenie bude zmluvne hradené ZP UNION v prípade dodržania preskripčných a indikačných obmedzení.

Bližšie informácie nájdte v priloženom informačnom liste.

Informačný list

Dohoda s ZP UNION na zaradení nového vyšetrenia