Návrat k pôvodnej technike merania IGF-1

31. Október 2013

S účinnosťou od 18. 11. 2013 dochádza k návratu k predošlému vyšetrovaciemu postupu pri stanovovaní parametru IGF-1. To znamená, že k výsledkom merania budú pripájané pôvodné referenčné intervaly. Podrobnejšie informácie vrátane tabuľky s prehľadom pôvodných referenčných hodnôt pre parameter IGF-1 (sérum), ktoré budú platné od 18. 11. 2013, nájdete v priloženom Informačnom liste.

Informačný list