Pravidlá pre vydávanie výsledkov pacientom

11. Január 2019

V súvislosti s GDPR aktualizujeme pravidlá na vydávanie výsledkov pacientom a samoplatcom.

V súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov GDPR by sme vás chceli požiadať o súčinnosť pri dodržiavaní správnych postupov pri vydávaní výsledkov pacientom. Bližšie informácie nájdete v priloženom infoliste.

Ďakujeme za pochopenie

Postup pri vydávaní výsledkov pacientom

2018_gdpr_final.pdf