Výpočet korigovaného vápnika

13. Apríl 2017

Dňa 4. 4. 2017 sme do používania zaviedli výpočet korigovanej hodnoty vápnika v sére na štandardnú koncentráciu albumínu.

Výpočet korigovaného vápnika odhaduje, aká by bola koncentrácia celkového vápnika v sére, ak by bola hodnota albumínu normálna (41,3 g/l). Hodnota korigovaného vápnika sa vypočíta podľa vzťahu:

Cakorig. = Cacelkový + 0,02*(41,3 – ALB)

Pri interpretácii hodnôt korigovaného vápnika treba brať do úvahy faktory, ktoré môžu ovplyvniť väzbu kalcia na albumín, napríklad cirhóza, myelóm, individuálna variácia a pod. Referenčné hodnoty pre korigované kalcium sú totožné s referenčnými hodnotami pre celkové kalcium.

Referenčné hodnoty pre korigované kalcium nájdete v priloženom informačnom liste.

Informačný líst