Elektronické služby

Spoločnosť Alpha medical poskytuje výsledky vyšetrení písomne aj elektronicky. V prípade elektronických výsledkov je možné využiť dva spôsoby. Prvým je prístup k elektronickým výsledkom cez WebLIS na našej webovej stránke. V takomto prípade treba vyplniť formulár na zaslanie žiadosti o registráciu do systému
WebLIS resp. AlphaLAB
. Po správnom vyplnení povinných údajov vás budeme kontaktovať s informáciami o ďalšom postupe. WebLIS resp. AlphaLAB umožňuje vidieť výsledky pacienta a zadať požiadavku na vyšetrenie, no neumožňuje priamy import do AIS (možné je manuálne kopírovanie jednotlivých výsledkov).

Druhou a komfortnejšou možnosťou je využitie prepojenia vášho ambulantného systému (AIS), prípadne nemocničného informačného systému (NIS) s naším laboratórnym systémom (LIS). V takomto prípade sú výsledky vyšetrení automaticky načítavané do karty pacienta okamžite po ich vyhodnotení v laboratóriu.

V tabuľke priloženej nižšie uvádzame prehľad AIS a NIS, ktoré je možné prepojiť s naším LIS, a tak dostávať výsledky rýchlo a komfortne. V prípade, že máte záujem o prepojenie vášho AIS alebo NIS s naším LIS, kontaktujte dodávateľa vášho informačného systému. 

Alpha medical ako jediná laboratórna spoločnosť na Slovensku poskytuje ambulantným lekárom aj možnosť zadávať žiadanky elektronicky, čo ambulancii umožňuje efektívny manažment pacientov 
v čase odberov, znižuje chybovosť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje systém indikačných pravidiel, ktorý je aktualizovaný našou spoločnosťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientáciu v pravidlách 3 zdravotných poisťovní. Funkcionalitu elektronickej žiadanky je možné využívať až po doplnení technického vybavenia (kúpa SW modulu v AIS a čítačky čiarových kódov). Alpha medical prepláca tieto náklady na základe dohody u tých lekárov, ktorí odosielajú vzorky vo vyššom počte. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@alphamedical.sk

Ambulantné informačné systémyVýsledkyElektronické žiadanky
MediCom (MediCom Software, s. r. o.)ánoáno
Adam (CompuGroup Medical Slovensko, s. r. o.)ánoáno
WinAmbulancia (Softprogres, s. r. o.)ánovo vývoji (1. kvartál 2016)
WinAmbulancia (Vyptech, s. r. o.)ánovo vývoji (1. kvartál 2016)
B. Braun (B. Braun Medical, s. r. o.)ánovo vývoji
SOLW (Počítače a Programovanie, s. r. o.)ánovo vývoji
AMBIS (PROSOFT, spol. s. r. o. Košice)ánonie
Dr. Rex (MEDIXON Slovakia, s. r. o.)ánonie
Ambulancia pre Windows (DATASOFT, s. r. o.)ánonie
AMBULANCIA-S (Ing. Peter Hric – PEHAcom)ánonie
Nefros (Medea)ánonie
DoctorIN (Sharex Medical, spol. s. r. o.)*ánonie
Plexus (Mgr. Jašek)*ánonie
Nemocničné informačné systémyVýsledkyElektronické žiadanky
MEDEA (STAPRO SLOVENSKO, s. r. o.)ánoáno
KNIS (LCS ELECTRONICS, spol. s. r. o.)ánoáno
PCS (Nemocnica Bánovce)ánoáno
PROMIS (PROSOFT, spol. s. r. o. Košice)ánoáno
NEDÚ Ľubochňaánoáno
Procareánovo vývoji
ISCARE (Media7)vo vývojivo vývoji
CLINICOM (CompuGroup Medical Slovensko)*ánonie

* nemáme klienta

 

Upozornenie

Online služby spoločnosti Alpha medical sú určené výhradne zmluvným partnerom a ich využívanie je podmienené osobnou registráciou v sídle spoločnosti a podpisom zmluvy, ktorá sa odvoláva na Zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Online služby budú počas doby trvania spolupráce poskytované klientovi ako benefit. Na ich využívanie je potrebné PC s pripojením na internet.