Nové žiadanky

31. Máj 2017

Nové žiadanky

Na všetkých žiadankách platných od 1. 6. 2017 sme aktualizovali formálne upravenú hlavičku a vykonali sme aj drobné zmeny v rozsahu vyšetrení. Upozorňujeme na nové polia: Meno a priezvisko zastupovaného a odporúčaného lekára a Dôležitá poznámka. Najväčšou zmenou je zavedenie novej žiadanky GENETIKA – SOMATICKÉ MUTÁCIE. Významná zmena nastala zároveň v štruktúre žiadanky GENETIKA – ZRIEDKAVÉ OCHORENIA, kde si požadované zriedkavé ochorenia treba vyhľadať v katalógu na našej webovej stránke.

Žiadanka Alergológia prináša niekoľko zmien. Skupiny vyšetrení sme doplnili o nasledovné:

  • antiepileptiká – carbamazepine,
  • bronchodilatanciá, antiastmatiká – teophylline,
  • lokálne anestetiká – mesocaine,
  • soli kovov – chlorid strieborný.

Nízky dopyt po vyšetrení piroxikam nás viedol k jeho odstráneniu z palety vyšetrení.

Žiadanka Klinická biochémia a hematológia prináša niekoľko zmien. Skupiny vyšetrení sme doplnili o nasledovné:

  • minerály a stopové prvky: vápnik s korekciou na albumín
  • iné vyšetrenia v rannom moči: kortizol

Vyšetrenia spektrofotometrie a elementov v punktáte sme pre nízky záujem z palety vyšetrení odstránili.

Žiadanka o základné vyšetrenie bola v oblasti infekčnej sérológie  doplnená o vyšetrenia anti Rubeola IgM, IgG a anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning).

Aktualizované žiadanky a cenníky sú k dispozícii na našej webovej stránke, pričom vytlačené žiadanky si môžete objednať prostredníctvom online formulára na odberový materiál.

Veríme, že tieto novinky budú pre Vás prínosom. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 0850 150 000.